Sean Rowe Makes “Magic”

Sean Rowe: Magic
Sean Rowe: Magic

Today marks the long-awaited re-release of soulful singer-songwriter Sean Rowe’s album, “Magic.” Yes, Rowe originally released the album on Collar City Records back in 2009, but late last year, he signed with Anti- Records, who are re-releasing the album worldwide.

And we do mean worldwide.

Here’s one of the reviews that have been pouring in. This one’s from FileUnder.nl:

SEAN ROWE – “Magic” (ANTI): Dosering is alles. Als de diesel in je brandstoftank te stroperig wordt, kun je door de juiste dosering benzine bij te mengen weer op pad. Als de aardappels te flauw zijn, kun je door net genoeg zout toe te voegen, de maaltijd toch op smaak brengen. En als je liedjes goed zijn, maar net niet excellent, kunnen de juiste arrangementen je plaat naar een hoger niveau tellen. Mik er een precies afgepaste hoeveelheid studio trickery bij en dat album staat alweer twee treetjes hoger. Maar voor alles geldt: in de juiste dosering. Het moeten geen flauwe, al te doorzichtige trucs worden, want dan wordt het gegarandeerd een plaat die eventjes briljant lijkt, maar dan al gauw tegen gaat staan. En uiteraard: de basis moet in orde zijn: een mooie stem, goede muzikanten en de juiste hooks. Dat is op Sean Rowe ‘s Magic dan ook prima in orde. Zijn liedjes zijn niet die van een genie, maar alle extra ingrediënten, de hele santekraam die ik hier zojuist opsomde, voegt hij op werkelijk wonderbaarlijke wijze samen. Zijn donkerbruine stem, de slimme arrangementen en de mooie productie maken van Magic, Sean Rowe’s tweede plaat pas na het alweer zeven jaar geleden verschenen debuut 27, een meer dan sterk album. En nee, over een maand is de magie vast nog niet verdwenen.

And here’s the translation from Dutch to English… sort of:

SEAN ROWE – “Magic” (ANTI): Dosage is everything. If the diesel in your fuel tank syrupy, you the right amount of gasoline blending the road again. If the potatoes are too bland, you just enough by adding salt, to taste the meal anyway. And if your songs are good, but just not excellent, the appropriate packages your record count to the next level. Mik has a precisely measured amount of studio trickery and that album is already two steps higher. But all true: in the right dosage. It should not faint too transparent tricks, because then it guarantees a brilliant album that briefly appears, but soon to stand. And of course, the base must be in order: a beautiful voice, good musicians and right hooks. That is Sean Rowe ‘s Magic therefore fine. His songs are not those of a genius, but all the extra ingredients, the whole Santekraam that I have just enumerated, he adds in a truly miraculous manner together. His dark brown voice, clever arrangements and beautiful production of Magic, Sean Rowe’s second album after the debut seven years ago appeared in 1927, a more than solid album. And no, about one month, the magic has not gone down.

Hmmmm…

1 Comment
  1. Kevin Marshall says

    ………alright!

Comments are closed.